İZMİR-WISC-IV ZEKA TESTİ


İZMİR - WISC-IV ZEKA TESTİ ve KULLANIM ALANLARI


Dünya ve Türkiye genelinde bilinen en yaygın, kapsamlı, güvenilir ve güncel zeka testi olan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4) , bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır. Bu ölçek Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-III’ün yenilenmiş güncel biçimidir.

WISC-IV, 10 temel alt test ve 5 yedek alt testten oluşan bir uygulamadır. Temel alt testler; sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir.

Wisc-r zeka testi, Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen eğitimden geçmiş ve sertifikalandırılmış Psikologlar tarafından uygulanabilmektedir.

Wisc-r testi, uygulayıcının tecrübesine ve bilgisine bağlı olarak ,Öğrenme Bozukluğu, Dikkat eksikliği, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Dürtüsellik, Kaygı Bozukluğu, Antisosyal Davranış Özellikleri, Organik Beyin Hasarları gibi durumlarda tanı konulmasına yardımcı olan bir testtir.

Özellikle tanıya yönelik uygulamalarda psikoloğun test yorumlama tecrübesi önem kazanmaktadır.

Çocuğun yaşına gö