top of page
İzmir CAS Zeka ve Bilişsel Yeti testi İzmir çocuk psikoloğu

CAS Testi Nedir ?

CAS  (Cognitive Assessment System ) Bilişsel Değerlendirme Testi,  5-17 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin ,  Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiş 4 ölçek, 12 alt testten oluşan bir testtir. 

Çocuğunuz hangi alanlarda Nasıl öğreniyor, hangi alanlarda Neleri Neden öğrenemiyor konularında detaylı bilgi verir.

CAS  Testi sonucunda  çocuğun güçlü yanları ve geliştirmesi gereken yanları hakkında detaylı  bilgi elde edilip , özel bir çalışma programı hazırlanarak hedefe yönelik bir destek sağlanabilir.

CAS Testinin Uygulama ve Kullanım Alanları 

  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  Olan Çocukların Değerlendirilmesi

  • Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi

  • Zihinsel Engelli Olanların Değerlendirilmesi

  • Travmatik Beyin Hasarı Olanların Değerlendirilmesi

  •  Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesi

  • Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi

  • Planlama Problemleri Olanların Belirlenmesi

  • Başarının Önceden Kestirilmesi

  • Akademik Farkındalık

CAS, çeşitli amaçlar için kullanılabilecek norm referanslı bir değerlendirme aracıdır:

• Birey içinde göreceli işlem seviyeleri (güçlü ve zayıf yönler) hakkında uygulayıcıları bilgilendirmek

• Akranlara göre bilişsel yetenekler

• Başarı tahmini

• Tanı ve sınıflandırmada yardımcı olmak (öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği bozukluğu, bilişsel özürlülük, üstün yetenek, travmatik beyin hasarı, ciddi duygusal rahatsızlık)

• Özel eğitim uygunluğu

alanlarında eşsiz bilgilendirme sağlar.

CAS Tesiti , üç düzeyde organize edilmiştir. Tam Ölçek, bilişsel işleyişin genel bir ölçüsüdür. Bu puan dört ölçeğin birleşimine dayanmaktadır: Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardışık. Ölçekler daha sonra her biri 3 alt testten (Standart Akü) oluşur. CAS, PASS zeka teorisine dayanmaktadır. Bu teorinin temeli, bilişsel işlevsellik için dört zihinsel aktivitenin (Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardışık) gerekli olmasıdır. Planlamanın, bireyin problemlere veya hedeflere yönelik çözümleri belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve sonra değerlendirdiği bilişsel bir süreç olduğu söylenir. Dikkat, bilişsel aktiviteyi zaman içinde seçici bir şekilde odaklayabilme becerisini ifade eder. Eşzamanlı işlem, bir bireyin uyaran unsurlarını kavramsal olarak birleştirmesidir.

CAS Testi ; Çocuğunuz  neyi nasıl öğreniyor ve hangi alanları  hangi sebeple  öğrenemiyor kısmında detaylı bilgi verir. Testin sonucunda ,Cas Testini uygulayan uzman ile birlikte bir görüşme düzenlenir ve çocuğunuzun  güçlü yanları ve geliştirmesi gereken yanları hakkında ayrıntılı bilgi elde edip  sahibi olup daha nokta atışı bir destek alabilirsiniz. ,Cas Testinin devamı olan bir çalışma programına dahil olabilirsiniz.

Cas Testi, çocuğunuuzn gelişmesi gereken bilişsel becerilerine göre özel bir çalışma programını da sunmaktadır.

CAS Testi , öğrencilerin bilişsel ihtiyaçlarını karşılayan akademik programlar tasarlamak içinde kullanılabilir.  Eğer bir öğrenci planlama konusunda zayıfsa, o beceriyi vurgulayan bir program tasarlanır. Akademik başarıya katkı sağlanır.

DEHB ( Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ) ve CAS Testi

CAS Testinin diğer bir önemi de  DEHB'li çocukları öğrenme güçlüğü veya genel olarak düşük yetenek gibi diğer sorunları olan çocuklardan ayırabilmesidir.

Günümüzde DEHB tanısı konulan çok fazla çocuk bulunmaktadır. Davranış problemleri bulunan pek çok çocuk yanlış tanılar da alabilmektedir. Bu sorunun önemli bir nedeni ise  DEHB i diğer bilişsel bozukluk türlerinden ayıran iyi araçlar olmamasıdır. Bilişsel Değerlendirme Sistemi, DEHB'nin gerçek özellikleri olan planlama ve dikkat eksikliğini göstermektedir. 

 Bir çocuk  davranış problemleri yaşıyorsa, ancak CAS Testinin planlama ve dikkat ölçeklerinde açıklar göstermiyorsa, tanısı  muhtemelen DEHB değildir.

Dolayısı ile CAS Testinin DEHB tanısında önemli bir ayırıcı özelliği bulunmaktadır.

İzmir Cas Testi, Cas Bilişsel Değerlendirme İzmir, Cas Yetenek ve Zeka Testi

bottom of page