top of page

Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık Programı

Psikolojik Sağlamlık Nedir ?

Her insan, her çocuk  psikolojik sağlamlık ile ilgili bir kapasiteye sahiptir.

Bu durum bazı insanlarda olup diğerlerinde olmayan bir özellik değildir.

Empati, problem çözme,stres yönetimi,baş etme mekanizmaları,iyimser-gerçekçi düşünme, otonomi (bağımsızlık) gibi pasikolojik sağlamlığı oluşturan özellikler desteklenirse , çocuk ve ergenler sorunları ile çok daha iyi başa çıkabilir.

Psikolojik sağlamlık zorluklardan hiç etkilenmemek değil, yaşanan zorluklara rağmen normal hayata geri dönebilme becerisidir.

Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlığı Etkileyen Risk Faktörleri

Aile içi şiddet /çatışma

Boşanmış ebeveynler

Ebeveyn kaybı

Ebeveynlerin yeni evlilikler yapması

Ebeveynlerde psikiyatrik rahatsızlıklar

Ebeveynlerde kronik hastalıklar

Çocuğun dışlanması/alay edilmesi/zorbalığa maruz kalması

Çocuğun okul/ev/şehir değişikliği

Çocuğun okul başarısının düşük olması

Çocukte DEHB ve /veya Öğrenme Bozukluğu olması

Çocukta fiziksel rahatsızlıklar

Çocuğun yaşadığı travmalar

Aile/arkadaş/öğretmen desteğinin yetersiz olması

Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlığı Koruyucu Faktörler

Olumlu mizaç özellikleri

Aile desteği

Öğretmen desteği

Akran desteği

Okul başarısı

Empati kurma becerisi

Özdenetim becerisi

Mizah becerisi

İyimserlik

Bilişsel esneklik

Belli alanlarda yeterlilik ( Spor-müzik-resim vb)

Psikolojik Sağlamlık Programı ÇEPSP-101 Nedir ?

ÇEPSP-101 KİMLERE UYGULANIR

8-18 Yaş aralığındaki çocuk ve ergenlere uygulanmaktadır

ÇEPSP-101 HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR

Çocuk ve Ergenlerde

  • Kaygı Bozuklukları

  • Dürtüsellik

  • Hiperaktivite

  • Depresyon

  • Takıntılı Düşünceler (OKB)

  • Akranlar Tarafından Dışlanma

  • Ebeveynlerin Boşanması

  • Akademik Başarısızlık

  • Öfke Kontrolü

  • Davranış ve Uyum Problemleri

durumlarında uygulanabilmektedir.

ÇEPSP-101 NASIL FAYDALI OLUR ?

Empati Kurma Psikolojik Sağlamlık Oluşturma, Bilişsel Esneklik, Mizah Oluşturma, Problemleri Çözme, Stres Yönetimi, Olumsuz Düşünceli Olmama,  Otonomi- Bağımsılzık  gibi çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlıklarını geliştirmeye yönelik bir çalışma uygulanır.

Program, 10 seans sürer.

Program süresince ebeveynler ve çocuğa ölçümler uygulanır.

Seans sonunda aileye raporlama yapılır.

bottom of page