top of page

İzmir Çocuk Psikoloğu

Çocuk Psikoloğu Çocuğunuza ve Size Nasıl Yardımcı Olur?

Çocuk Psikoloğu, çocuğun ruhsal ,duygusal ve gelişimsel alanda yaşadığı sorunları tanılama, ruhsal ,duygusal ve gelişimsel alanda sağlıklı büyümesini sağlamaya yönelik terapi ve danışmanlık verme konularında  çocuğunuza ve size yardımcı olur.

 

Çocuk psikoloğu ile sürdürülen terapi sürecinde ,çocuğun sorunlarla baş etme yeteneği gelişir, duygusal deşarj sağlanır, ebeveyn tutum ve davranışları geliştirilir.Ebeveynlere çocuğun mizaç ve davranışları ile ilgili bilgi verilir ve rapor hazırlanır.

 

Çocuğunuzu Ne Zaman ve Neden Çocuk Psikoloğuna Getirebilirsiniz?

Çocuklarda ve ailede  yaşam kalitesini düşüren veya çocuğun performansını geliştirebilecek her türlü konu ile ilgili çocuk psikoloğundan destek alabilirsiniz. Çocuklarda kaygı bozuklukları,korkular,öfke problemleri,arkadaşlık problemleri, özgüven problemleri,hiperaktivite ve dikkat eksikliği, öğrenme problemleri,çocuklarda karşıt olma davranışı, ailede boşanma durumu, ebeveynlerin yeniden evlenmesi,yeni doğan kardeş,çocuklarda sosyal fobi,aşırı çekingenlik ve utangaçlık,kendini ortaya koyamama,anne bağımlılığı, çocuklarda mizaç analizi,mizaca göre ailenin çocuğa davranış modelini öğrenme,çocuğun gelişimini belirleme, çocuğun zeka düzeyini belirleme ,travmatik yaşam olayı (anne-baba kaybı, kaza,ameliyat,akran zorbalığı,taciz vb) tecrübe eden çocuklarda travmayı duyarsızlaştırma gibi konularla ilgili çocuk psikoloğu aileye destek verir.

Çocuğunuzu Psikoloğa Götürürken Nasıl Açıklama Yapabilirsiniz?

Çocuğunuzu psikoloğa götürürken, çocuğunuz ile güven ilişkisi içinde olmanız ve onu kandırmamanız çok önemlidir. Çocuğunuza, ailenizde iletişimin çok daha iyi olabilmesi için aile psikoloğundan danışmanlık almaya gittiğinizi ve her aile bireyinin psikolog ile görüşeceğini söylemeniz en doğru açıklama olur.

İzmir Çocuk Psikoloğu           İzmir Ergen Psikoloğu         Çocuk Psikolojik Danışma

İzmir'de Çocuk Psikoloğu      Çocuk Psikoloğu İzmir         İzmir Psikolog Çocuk

Çocuk Psikolog                      İzmir Çocuk Psikolog          İzmir Çocuk Psikolojisi

bottom of page