top of page

PEDAGOG KİMDİR 

Ülkemizde  pedagog ünvanı, toplum tarafından  çocuk psikoloğu olarak algılanmaktadır ancak bu algı doğru değildir.

Pedagoji Bölümü , çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini  inceleyen ve takip eden uzmanlar yetiştirmektedir.Ancak ülkemizde 1982 yılından pedagoji bölümleri kapanmıştır.

Pedagoji bölümü mezunları çocuk psikoloğu değildir.

ÇOCUK PSİKOLOĞU KİMDİR

Üniversitelerin Psikoloji bölümlerinden mezun olup, uzmanlıklarını tamamlayarak ,çocuk psikolojisi üzerine eğitimler alan ve almaya devam eden ve çocuklarla çalışan psikologlara çocuk psikoloğu denir.Çocuk Psikoloğu, çocuğun duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini takip etmekle birlikte, çocuklardaki problemlerde terapi teknikleri ile müdaheleler yapabilirler. Oyun Terapisi, Bilişsel Terapi,Davranışsal Terapi, Sanat Terapisi, EMDR Terapisi gibi terapi tekniklerini kullanarak ,çocuklara psikolojik destek sağlarlar. Çocuk psikoloğu izmir , çocukla beraber aileye de danımanlık vererek ,kaygı bozukluğu,depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, travmalar,davranış sorunları, ergenlik gibi alanlarda destek sağlar.

ÇOCUK PSİKİYATRİSTİ KİMDİR 

Çocuk Psikologları ilaç yazamaz. Yalnızca terapi ile destek verir.

Çocuk Psikiyatristleri ise, çocukların psikiyatrik problemlerinde ilaç yazarak ve eğitim almışlar ise terapi desteği vererek çocuk ve ailelere destek olurlar

.

Dolayısı ile Pedagog tanımı, çocuk psikoloğu tanımı yanında yetersiz kalabilmektedir.

Çocuğunuz için çocuk psikoloğuna ihtiyaç duyduğunuzda, çocuk psikoterapi süreçleri ile ilgili gerekli eğitimlere sahip olması ve uzmanlığını bu alanda yapmış olması önem taşımaktadır.

Vaka ve klinik tecrübesi bulunan çocuk psikologları her zaman için çocuğa ve ailesine daha kapsamlı bir destek sunacaktır.

psikolog_pedagog_şölen_ince_izmir.jpg

Uzm.Psikolog & Aile Danışmanı

ŞÖLEN İNCE

Uzman Psikolog Şölen İnce, çocuklarla;  kaygı bozuklukları, davranım bozuklukları,korkular, fobiler, okulda yaşanan sosyal ve akademik problemler, panik atak tedavisi izmir dikkat dağınıklığı, selektif mutizm (seçici konuşmamazlık), dikkat eksikliği ve hiperaktivite ,sınav kaygısı ,öfke problemleri ,gelişim testleri, zeka testleri , mizaç testleri ve EMDR alanlarında çalışmaktadır. Çocuklarla çalışılırken, anne- babanın  kişilik yapıları, duygu durumları ve  iletişim şekilleri gibi konular da psikoterapi sürecinin içinde yer almaktadır. 

İzmir_çocuk_ergen_emdr_psikolog.jpg

Psikolojik Danışman

BERNA TÜRKER

Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık merkezinde yoğun olarak  EMDR Terapisi ile yetişkinlerle ve ergenlerle travma odaklı çalışmalarını yürütmektedir. Çocuk ve Ergenlerde sınav kaygısı, performans kaygısı, sunum kaygısı ve korkular gibi kaygı bozukluklarında EMDR terapisi ile çalışmaktadır.
EMDR Derneği üyesidir ve psikolojik travma konusunda uluslarası bir organizasyon olan EMDR HAP’in Türkiye Grubunda aktif yer almaktadır.

bottom of page