Wisc-r ve Wisc-IV Zeka Testi - İZMİRWisc-r Zeka Testi, 6-16 aralığı yaş grubundaki çocukların toplam zeka puanını belirlemek için kullanılan en güvenilir zeka testidir. Ancak Wisc-r Testini yalnızca zeka puanı bulgulayan bir test olarak adlandırmak doğru olmaz. Wisc-r testi, uygulayıcının tecrübesine ve bilgisine bağlı olarak ,Öğrenme Bozukluğu, Dikkat eksikliği, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Dürtüsellik, Kaygı Bozukluğu, Antisosyal Davranış Özellikleri, Organik Beyin Hasarları gibi durumlarda tanı konulmasına yardımcı olan bir testtir.

Wisc-r zeka testi temel olarak sözel anlama, algısal düzenleme, kısa süreli bellek, ve işlem hızı ölçümleri alanlarında çocuğun yetilerini ölçümler.

Testin sonucu raporlanarak aileye verilir.