MOXO TESTMOXO TEST , bilgisayar üzerinden yapılan, Dikkat, Zamanlılık, Dürtüsellik ve Hiper-eaktivite performans düzeylerinin ölçümünü sağlayan, uygulamasında dikkatin günlük hayata uyumunu göz önüne alınarak görsel ve işitsel çeldiricilerin eklendiği oldukça etkili olan bir testtir.

MOXO Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, çocuk psikologları için DEHB tanısı ve çocuk gözlem süreçlerinde oldukça faydalanılan bir araç görevi görmektedir.

MOXO Genç- Yetişkin testi; 13-70 yaş aralığını kapsayan, psikologların DEHB tanısı ve danışan gözlem süreçlerinde bireyin dikkat profilini değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır.

MOXO TEST , birçok dünya ülkesinde aktif olarak kullanılan, bilgisayar ortamında online olarak uygulanan, objektif, klinik olarak onay görmüş, hassasiyeti (%90) ve özgüllüğü (%85) yurt dışı kaynaklı araştırmalar ile bilimsel olarak kanıtlanmış ruhsatlı bir testtir.

Testin tamamlanmasının ardından sistem otomatik olarak bir rapor sunmaktadır. Elde edilen bu rapor, katılımcının dikkat, hiperaktivite, dürtüsellik ve zamanlama performansına yönelik oldukça detaylı veriler bulunmaktadır.