Çocuklara Doğru Şekilde "Övgü"


Etkili öğretmenler ve ebeveynler, öğrencilerin dikkatlerini ve davranışlarını kontrol etmelerine yardımcı olmak için davranışsal müdahale tekniklerini kullanır. En faydalı girişimsel tekniklerden biri, istenen davranışların sözel pekiştirilmesidir.


Sözel pekiştirmenin en yaygın şekli övgüdür. Övgü, yalnızca bir çocuk tamamlandığında veya uygun bir davranışta bulunduğunda değil, aynı zamanda istenen bir davranışa yönelik net çaba gösterdiğinde verilmesi gereken bir tür olumlu güçlendirme türüdür. Önemli olan, çocuk “görevden çıkmadan” önce iyi bir şekilde vurgulanması gereken bir davranış aramaktır. Bu, çocuğun daha az istenen bir paternle dikkatini dağıtmak veya dikkatini çekmek yerine uygun davranışta bulunmaya devam etmesini teşvik edecektir.


Olumsuz sonuçlar davranış kalıplarını geçici olarak değiştirebilse de, yanlış davranışları dikkatle destekleyerek uygunsuz davranış sıklığını ve yoğunluğunu artırabilir. Ayrıca, ceza tek başına kendilerine ne yapmamaları gerektiğini öğretir. Olumlu pekiştirme, çocuklara başarılı olmak için gereken özel davranışları öğretmeyi amaçlar. Teorik olarak, olumlu pekiştirme, bir öğrencinin davranışını ve öğrenme yörüngesini başarılı bir şekilde şekillendirecek tutum ve düşüncelerdeki değişikl