Oyun Terapisi Sürecindeki Aşamalar

Oyun terapisi sürecindeki aşamalar , çocuk ile terapist arasındaki etkileşimin paylaşılması sonucunda ortaya çıkar.

Oyun terapisinde rahatsız edilen çocuklar üzerine yaptığı çalışmaların analizinde çocuğun terepatik süreçte aşağıdaki belirgin aşamalarla geliştiğini gözlemlemiştir :

1) Çocuğun oyunu esnasında belirttiği negatif duyguları yaymak.

2) Çelişik duygular taşımak , genellikle endişe ve düşmanlık gibi.

3) Ebeveyne , kardeşlere ve diğerlerine söylenen doğrudan negatif duygular veya gerilemenin belirgin şekilleri.

4 ) Ebeveyne , kardeşlere ve diğerlerine karşı olan pozitif ve negatif çelişik duygular.

5) Temiz , farklı , ayrı çoğunlukla gerçekçi pozitif ve negatif tutumlar ile çocuğun oyununda baskın olan pozitif tutumlar.

Çocuk merkezli oyun terapisinin hedefleri aşağıda belirtilen konularda çocuğa yardım etmektir.

1) Daha olumlu bir benlik kavramı geliştirmek

2) Daha fazla benlik sorumluluğu kazandırmak.

3) Daha çok içsel denetimli olmak.