İzmir DEHB Davranış Terapisi


Davranış terapisi, çocuğun davranışını, kendini kontrol etmesini ve özgüvenini artırabilen dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu (DEHB) için etkili bir tedavi yöntemidir. Özellikle 12 yaşından küçük DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite) tanısı almış çocuklarda davranış terapisi ileriki yaşlarda oluşabilecek problemlerin de önlenmesinde fayda sağlar. Ailenin de terapiye katılımı önemlidir. 6 yaşından küçük çocuklar için DEHB ilacı verilmeden önce davranış terapisi ve ebeveyn eğitimi denenmelidir.

Ebeveynler,uzman bir psikolog tarafından davranış terapisi konusunda eğitildiğinde, DEHB'li çocuklarının okulda, evde ve ilişkilerde başarılı olmalarına yardımcı olacak beceri ve stratejileri öğrenirler. Davranış terapisini öğrenmek ve uygulamak zaman ve çaba gerektirir, ancak çocuk ve aile için kalıcı yararları vardır.


DEHB ile çalışan uzman bir psikolog davranış terapisine aileyi de katarak neler yapar ?

Ebeveynlere, çocuklarının davranışlarını yönetmek için pozitif yapı ve tutarlı bir disiplin kullanan beceri ve stratejileri öğretir.

Ebeveynlere çocuklarıyla etkileşimde bulunmanın ve iletişim kurmanın olumlu yollarını öğretir.