top of page

Çocuk Odaklı Ebeveyn Terapi Süreci "Evinizde Oyun Terapisi"Ebeveynlere ; etkili dinleme , fark etme , çocukların duygularına cevap verme , teröpatik sınır koyma , çocuklarda kendilerine güven duygusunu yerleştirme , özel seçilmiş çocuk oyuncaklarını kullanarak çocuklarıyla gerekli haftalık oyun seansları ayarlamayı içeren çocuk merkezli oyun terapisinin temel prensip ve becerileri öğretilir. Ebeveynler ön yargısız , anlayışlı olmayı , çocuk – ebeveyn ilişkisini etkileyen kişisel gelişimi ve çocuk ve ebeveyndeki değişimi kolaylaştıran çevreyi kabullenmeyi öğrenirler.

Çocuk odaklı ebeveyn terapisinin , temeli çocuk ile ebeveyn arasındaki ilişkinin önemine ve çocuğun olmaya çalıştığı içsel kişiliğine dayanır. İlişki değişim sürecindeki araç olarak görülür. Amaç ; ebeveyni çocuğun içsel yönelmesine , yapısını ileriye hareketine , üreticiliğine ve kişisel iyileşme gücüne yönelmesine yardımcı olmaktır.

Çocuk odaklı ebeveyn terapisi , çocuk merkezli oyun terapisinde olduğu gibi özel problemlerin çözümüne odaklanmaz , ebeveyni teröpatik temsilci olarak değişmesini sağlayıp çocukla ebeveyn arasındaki ilişkinin güçlenmesini sağlar. Çocuk odaklı ebeveyn terapisinin amacı ;

ebeveynin,

  • Çocuklarını kabullenip anlamasını

  • Çocuklarının duygularına karşı hassasiyet geliştirmesine

  • Çocuklarının benlik yönlendirmesi , benlik sorumluluğu ve benlik bağımlılığını geliştirmeyi öğrenmelerine

  • Çocuklarıyla olan ilişkilerine farklı bakış kazanmalarına

  • Çocuklarını kabullenişlerini değiştirmelerine

  • Çocuk merkezli oyun terapisi beceri prensiplerini öğrenmelerine

yardım ederek ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendirmektedir.

Öğretici talimatlarla ve video görüntüleriyle ebeveynlerin çocuklarına olan duyarlılığı artırılmış ve ebeveynler yargısız bir anlayış geliştirmeyi ve çocuklarının kişilik olarak kendilerinin diğer yönlerini araştırmak için yeterince güvende hissettiren çevreyi kabullenmeyi öğrenirler.

Özel oyun seanslarıyla gelişen çocuk merkezli ilişki , farklı kültürlerdeki ebeveynler için , çocuk odaklı ebeveyn terapisini ideal terapik araç yapar. Çocuk merkezli oyun terapisiyle uyumlu olarak ebeveyn , çocuğun bakış açısını görmeyi , özel oyun seansları esnasında çocuğun çözüm ve önerilerine müdahale etmeden , çocuk için anlamını anlamaya öğrenir

Ebeveyn , çocuk arasındaki ilişki özel oyun zamanlarında tutarlıdır , çünkü ebeveyn çocukla empatik tutarlı bir şekilde oynar. Böylece çocuk ebeveynini bir arkadaş olarak kabullenme geliştirir , çünkü ebeveyn çocuğun duygularını , reaksiyonlarını , aktivitelerini , ifadelerini ve görüş açılarını anlamaya çalışır. Çocuğun bu kabullenişi ve onun özgürlük ihtiyacı çocuğun kendini kabullenmesini kolaylaştırır ve ilişkiye olan güvenini arttırır. Ebeveyn oyun aktivitelerini başlatmadığı veya yönetmediği için çocuğun gelişen üreticiliğinin kaynağını ve sorumluluk üstlenme tecrübesini tam olarak ifade etmesine izin verilir. Özgürlüğün bu gücü ebeveyn tarafından konulan uygun sınırlar içerisinde kendini yönetmek ve üretici olmak ve idareci olmak , aptal olmak , ciddi olmak ebeveynin reddetmesinden ve yargılamasından korkmadan o an yaşıyor olmanın eğlencesini görmek yaşanabilecek en güzel büyüme tecrübesidir. Ebeveyn çocuğu doğrulayıp yetki verdikçe çocuğun kendine güveni büyür ve gelişir. Oyun seanslarının amacı ;

Çocukların,

a) Ebeveynlerine olan duygularını , ihtiyaçlarını , düşüncelerini oyun aracılığıyla iletmesine izin verme

b) Çocuğun olumlu benlik kavramı ve güvenini geliştirmesini kolaylaştırma

c) Çocuğun iç kontrolünü geliştirmesine , kendi kendini yönlendirmesine , kendi sorumluluğunu kazanmasına ve etkili problem çözme kabiliyetini geliştirmesine yardım etme.

d) Çocuklarının ebeveynlerine karşı olan olumsuz kabullenişlerini değiştirmeye ve ebeveynlerini dost olarak görmelerine yardımcı olma.

e) Problemli ve bencil davranışlarını azaltma.

Olarak tanımlanabilir.

Ebeveynler çocuk odaklı ebeveyn terapi eğitimi tecrübelerini yaşam değişikliği olarak tarif ettiler. Bir anne şöyle dedi : ‘ Çikolatalı şeyden sonra icat edilen en iyi şey ‘ başka bir anne de : ‘ İlk defa çocuğumu anlıyorum ‘ bir baba ise : ‘ Çocuklar bu dünyaya duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanım setiyle gelmezler. Şimdi neyi nasıl yapacağını biliyorum. ‘

"YETİŞMİŞ HER İNSANIN İÇİNDE OYNAMAK İSTEYEN BİR ÇOCUK VARDIR"

Friedrich Nietzsche

Comments


Çok Okunanlar
Son Yazılar
Arşiv
Etikete Göre Arayın
Bizi Takip edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page