Çocuklarda Görülen Uyum Bozuklukları

KARŞI GELME – KARŞIT OLMA

Karşı gelme bozukluğu ; en az altı ay süren , bu sırada aşağıdakilerden dördünün ( ya da daha fazlasının ) bulunduğu bir olumsuzluk ve karşı gelme davranışı örüntüsü şeklinde tanımlanır.

1. Sık sık hiddetlenir. ( Huysuzlanır).

2. Sık sık büyükleriyle tartışmaya girer.

3. Büyüklerin isteklerine ya da kurallarına uymaya çoğu zaman etkin bir biçimde karşı gelir ya da bunları reddeder.

4. Çoğu zaman isteyerek başkalarını kızdıran şeyler yapar.

5. Kendi yaramazlıkları için çoğu zaman başkalarını suçlar.

6. Çoğu zaman alıngandır. Çabuk darılır ya da başkalarınca kolay kızdırılır.

7. Çoğu zaman içerlemiş kızgın ve güceniktir.

8. Çoğu zaman kincidir ve intikam almak ister.

Eğer çocuk birden bire itaatsiz ve saygısız davranmaya başlamış ise bu onun çok fazla iç çatışma yaşadığının çevresindeki kötü muamelenin veya okul başarısızlığı gibi önemli baskıların meydana geldiğinin işaretidir. Bu tip çocuklar genellikle düşmanlıklarını kendilerine en yakın kişilere yöneltmişlerdir.