Çocuklar için Mindfulness


Mindfulness -Bilinçli Farkındalık


Çocuklar için Mindfulness
Çocuklar için Mindfulness

Son yıllarda , şimdiki ana odaklanmayı temel alan derin bir farkındalık hali olarak tanımlanabilecek mindfulness öğretisi, insanların gündelik streslerinden, kaygılarından,dikkat dağınıklıklarından özgürleşip ,anda kalma ve anın farkında olma, bedenin,ruhun, zihnin farkına varma yolunda önemli bir ivme kazandı.

Yetişkinlerde sağladığı stresi azaltma, dikkati yükseltme, uyku kalitesini arttırma ve beden duyumlarının gelişmesi gibi yararların, çocuklar için de aynı yararları sağladığı görülmeye başlandı.

Farkındalığın çocuklar için bu kadar etkili olmasının nedeninin bir kısmı beynin gelişimiyle açıklanabilir. Beyinlerimiz hayatımız boyunca sürekli gelişirken, prefrontal devrelerde bağlantılar çocukluk döneminde en hızlı