• izmir çocuk psikoloğu

MOXO TESTMOXO TEST , bilgisayar üzerinden yapılan, Dikkat, Zamanlılık, Dürtüsellik ve Hiper-eaktivite performans düzeylerinin ölçümünü sağlayan, uygulamasında dikkatin günlük hayata uyumunu göz önüne alınarak görsel ve işitsel çeldiricilerin eklendiği oldukça etkili olan bir testtir.

MOXO Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, çocuk psikologları için DEHB tanısı ve çocuk gözlem süreçlerinde oldukça faydalanılan bir araç görevi görmektedir.

MOXO Genç- Yetişkin testi; 13-70 yaş aralığını kapsayan, psikologların DEHB tanısı ve danışan gözlem süreçlerinde bireyin dikkat profilini değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır.

MOXO TEST , birçok dünya ülkesinde aktif olarak kullanılan, bilgisayar ortamında online olarak uygulanan, objektif, klinik olarak onay görmüş, hassasiyeti (%90) ve özgüllüğü (%85) yurt dışı kaynaklı araştırmalar ile bilimsel olarak kanıtlanmış ruhsatlı bir testtir.

Testin tamamlanmasının ardından sistem otomatik olarak bir rapor sunmaktadır. Elde edilen bu rapor, katılımcının dikkat, hiperaktivite, dürtüsellik ve zamanlama performansına yönelik oldukça detaylı veriler bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalar DEHB’nin görülme sıklığındaki farklılaşmaların, tanılamada kullanılan yöntem, belirtileri bildiren bilgi kaynakları (ebeveyn, öğretmenler gibi) ve tanısal şartların (bozulma ve en az iki alanda görülme) aranıp aranmadığı ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.

Bu farklılaşmaların önüne geçebilmek adına MOXO gibi objektif ve pratik bir testin tanılamaya yardımcı bir araç olarak kullanılması uzmanlara teşhis aşamasında fayda sağlayacaktır.

#moxoizmir #moxotest #moxodehbizmir #izmirmoxo #moxodikkattesti #dehbtesti

20 görüntüleme
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Clean Grey

© Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İzmir Çocuk Psikoloğu

6345 Sokak No:22 K:1 D:2 Bostanlı Karşıyaka İzmir

Tel: 232.336 36 84

Gsm: 533.328 62 72

info@empatizmir.com

İzmir

Çocuk Psikoloğu